Kort om Stiftelsen Gamle Tønsberg

 

Stiftelsens formål er å medvirke til å bevare bymiljøer, bygninger og steder av kulturhistorisk verdi i Tønsberg.
Stiftelsen skal ta aktiv del i praktiske oppgaver som kan bidra til a fremme byens kulturhistorie. Stifteisen kan gi påskjønnelse til eierne av gamle bygninger eller eiendommer. Stiftelsen kan også bidra til å vedlikeholde
ruinene av Tunsberghus og Slottsfjelltårnet. Styret kan knytte til seg fagmiljøer/fagpersoner ved behov.

Besøk på denne siden: 2158
Idag: 7

Konservatorboligen på Tallak

Total Views: 2171 ,