Bronserelieff Tunsberghus avdukes

Tunsberghus

Tegnet av arkitekt Johan Meyer i 1926 og støpemodellen laget av Carl E. Paulsen noe senere.
Ansvarlig for støp er Nauen Klokkestøperi. Støpt i Holland

Avdukes 25.04.2023 kl 1200

Utsatt grunnet dårlig vær ….

Sted: På veien opp til Slottsfjellet fra syd.
Ved den røde benken.

Total Views: 83 ,