Fakta:  

Stiftelsen Gamle Tønsberg  

Org. Nr. 975.531.740 

Stiftet 1-3-1968 

Registrert i stiftelsestilsynet 

Frivillighetsregisteret 

Vedtekter endret 4.4.19 

Slottsfjellets Venner fusjonerte i 2019 

Total Views: 110 ,