Hefter/Bøker

Bøker
Historie
Bilder

Leder:
Tor Inge Moseid

Jahn Henrik Jahnsen
Kristian Juel
Cecilia Gustavsen, museet

Film,WEB-side

Filmer
foto
WEB-side

Leder:
Runar Tveiten
91716157
runar@rtv.as

Odd. Ø. Meyer
Bjørn Abrahamsen

Blå Skilt

Bevaringspriser
Historiske Infoskilt
Honnørpris

Leder:
Per Engseth

Tor Inge Moseid (Sekretær)
Thorleif Bugge
Odd. Ø. Meyer.

Modeller

Bygge modeller av kirker og annet

Leder:
Per R. Brun

Odd Ø. Meyer
Cecilia Gustavsen, museet

Høringer

Høringsnotater
Byggesaker
Byplaner

Leder:
Jahn Henrik Jahnsen

Aksel Haraldsen.
Tor Inge Moseid.
Per Engeseth

Slottsfjellet

 

Leder:
Jens Kaurin

Cecilia Gustavsen, museet

Finans

Søker om penger
Sponsorer
Presse/Media

Leder:
Per R. Brun

Jahn Henrik Jansen
Tor Inge Moseid

Samarbeid

Museet
/andre K-7

Leder:
Per R. Brun

Tor Inge Moseid.
Jahn Henrik Jahnsen

Medlemmer
Konservatorboligen
Nye ideer

Medlemmer
Foredrag
Arrangementer

Leder:
Tor Inge Moseid

Jens Kaurin
Anne Helgesen
Atle Heum

Henvendelse til:

Styreleder:
Per Rosenblad Brun. Per.brun@outlook.com
90530566

Nestleder:
Jahn Henrik Jahnsen. jahnhj@online.no
91391204

  

Regnskap

Saga Regnskap 
og Rådgivning
v/Hilde Berg

hilde@sagarr.no

Org.nr. 975531740

Adm

Styrets leder:
Per R. Brun

per.brun@outlook.com

Tlf. 90530566

Foto,Film,
WEB-side

Runar Tveiten

runar@rtv.as

Tlf. 91716157

Bank

DNB

kto: 24202546931

Vipps: 717552

Visits 381
Total Views: 304 ,