Prosjekter

1. Oseberghaugen

Vestfold Historielag 100 år. Hva gjør vi.
Modell i sten.
Modell i bronse 1:10

2.Olavskirken.

Tønsberg Kommune
3. Veiskilt. Brune
4. Borgsenteret
Vedtatt på styremøte 8.3.23.
Bekreftet av Cecilia Gustavsen.
5.Kommunebrosjyre
Historiebok.
6. Bymodell.

7. Hougen; byste.
8.PrinsChristians batteri.
9. Teglkastelet og Bredestuen.
10. Kaldnes fergene.
11. Honnørpriser

Legges på is.
12. Stier i Frode åsen.

13. Billedbok av Bjørn Abrahamsen.
300 ex solgt.

14. Høstdugnad ved Konservatorboligen

Oktober/november. 15. Foredrag. 3 høst-3 vår.
Sosiale tilstelninger i Konservatorboligen.

Total Views: 12 ,