Styret:
Styrets leder: Per R. Brun 
Styrets nestleder: Jahn Henrik Jansen
Styremedlemmer:
Tor Inge Moseid
Per Engseth
Marit Haukom
Anders Stensrud Larsen
Kari Schei
Anne Helgesen

Vararepresentanter:
Bjørn Abrahamsen
Runar Tveiten
Atle Heum
Odd Mikkel Lauritzen
Odd Ø. Meyer
Aksel Haraldsen
Lene Lauritzen Kjølner
Jens Kaurin.

Total Views: 107 ,