Faste styremedlemmer.
Styrets leder: Per R. Brun 
Styrets nestleder: Jahn Henrik Jansen
Styremedlem: Odd Ø- Meyer
Styremedlem: Aksel Haraldsen  Bystyrets rep.
Styremedlem: Per Engseth
Styremedlem Jens Kaurin
Styremedlem Tor Inge Moseid
Styremedlem Marit Haukom

Vararepresentanter:
Runar Tveiten 
Thorvald Bernhard
Thorleif Bugge 
Bjørn Abrahamsen
Jon Åsheim  Bystyrets rep.
Inger Bjar-Kessler 
Atle Heum 
O. Mikkel Lauritzen

Total Views: 71 ,